Efektywna podłoga pływająca składa się z wierzchniej wylewki betonowej i warstwy izolacji termicznej. Płyty z wełny mineralnej PAROC, które mają grubość wynoszącą do 50 mm są optymalnym rozwiązaniem dla podłóg pływających.  Należy pamiętać aby wylana posadzka betonowa na ułożonych płytach termoizolacyjnych była oddzielona od ściany szczeliną dylatacyjną. W miejsce dylatacji należy ułożyć paski wełny mineralnej w trakcie wylewania posadzki betonowej.

Concrete floor, step sound 4
  • Pokrycie podłogowe 
  • Wylewka betonowa 
  • Izolacja akustyczna: PAROC SSB 1
  • Konstrukcja nośna: strop betonowy
  • Sufit 

 

Tabela poniżej: Orientacyjne dane dla izolacji akustycznych od dźwięków uderzeniowych dla różnych posadzek betonowych, z lub bez pływającej podłogi:

   2x13 mm płyta g-k
 +
   50 mm wylewka  deska podłogowa
 +  +
 50 mm PAROC SSB1  25 mm PAROC SSB 1
 +  +
Posadzka betonowa  Posadzka betonowa Posadzka betonowa Posadzka betonowa
 Gęstość kg/m2  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB  R' w /L'nw dB/dB
 300 (130 mm)  50/80  55/50  53/58
 400 (175 mm)  55/75  60/45  58/53
 600 (260 mm)  60/70  65/40  63/48
 R' w  + C50-3150 może być 0 – 3 dB niższa
 L' nw  + C50-2500 może być 0 – 3 dB wyższa

 

Poniżej można znaleźć rozwiązanie dla różnych rodzajów podłóg pływających. Należy wybrać pożądany poziom izolacji akustycznej, a następnie sprawdzić warstwy konstrukcyjne potrzebne do osiągnięcia tego poziomu. Poziom ten jest oparty na lokalnych przepisach budowlanych. W dwóch ostatnich kolumnach można znaleźć również wartości izolacji od dźwięków z powietrza dla tych rodzajów podłóg.


 Izolacja od dźwięków uderzeniowych (kroki):
Izolacja od dźwięków z powietrza z korektą (C) Dla konstrukcji:  Wymagania:
w + C  Konstrukcja Opis  w + C50-3150  w + C50-3150 
 48 C  Step sound insulation solution 50 mm wylewka 
50 mm PAROC SSB 1
250 mm beton
 64  61
 52C  Step sound insulation solution 50 mm wylewka 
50 mm PAROC SSB 1
200 mm beton
 61  57
 54C  Step sound insulation solution 50 mm wylewka 
50 mm PAROC SSB 1
strop kanałowy HD/F 120/27
 62  61
 56C  Step sound insulation solution 50 mm podłogowa płyta gipsowo-kartonowa 
30 mm PAROC SSB 1
160 mm beton
 58  53
 58C  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm podłogowa płyta gipsowo-kartonowa 
17 mm PAROC SSB 1
strop kanałowy HD/F 120/27
 58  57
 62C  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm podłogowa płyta gipsowo-kartonowa 
25 mm PAROC SSB 1
strop kanałowy HD/F 120/19
 54  53

 Izolacja od dźwięków z powietrza bez korekty Dla konstrukcji: Wymagania:
w konstrukcja Opis  w  w 
 60  Step sound insulation solution 2 x 12,5 mm podłogowa płyta gipsowo-kartonowa 
17 mm PAROC SSB 1
Strop kanałowy HD/F 120/20
 56  49
 64  Step sound insulation solution 22 mm podłogowa płyta wiórowa
25 mm PAROC SSB 1
strop kanałowy HD/F 120/20
 55  44
 66  Step sound insulation solution 22 mm podłogowa płyta wiórowa 
17 mm PAROC SSB 1
strop kanałowy HD/F 120/20
 54  49
 68  Step sound insulation solution podłoga pływająca na każdym typie stropu betonowego    40

Uwaga: Powyższe wartości obowiązują dla konstrukcji w budynku, wraz z występującymi czynnikami wynikającymi z użytkowania pomieszczeń. Próbki konstrukcji poddane pomiarom w laboratorium mogą dać lepsze wartości.