Termorenowacja budynków

Kiedy dom jest remontowany, warto w tym samym czasie poprawić jego efektywność energetyczną (dach, ściany zewnętrzne, fundamenty i podłogi). Dodawanie efektywności energetycznej jest jedynym aspektem remontu, który zwróci się wraz z odsetkami.  

Przy projektowaniu nowego budynku lub remontu istniejącego, warto być dobrze przygotowanym na przyszłe wymagania efektywności energetycznej. Ponieważ każdy dom jest inny, każdy projekt remontu energetycznego musi być starannie zaplanowany z uwzględnieniem konkretnych potrzeb danego domu.

Znaczny potencjał

Z punktu widzenia oszczędności energii, modernizacja istniejących budynków stanowi zdecydowanie największy potencjał w sektorze budowlanym. Jednakże w tym samym czasie, z technicznego punktu widzenia stanowi ona jeden z najbardziej wymagających czynników. Nie jest możliwe aby podnieść efektywność energetyczną istniejącego budynku do obowiązującego poziomu budynku pasywnego w sposób "normalny". W większości przypadków, nie miałoby to sensu ekonomicznego.

Podejście komponentowe

Zamiast remontowania istniejącego budynku w trakcie jednej operacji, zalecany jest tzw. remont zoptymalizowany pod kątem energetycznym. Ekonomika tego procesu jest zoptymalizowana poprzez postrzeganie remontu jako sekwencji projektów dotyczących poszczególnych komponentów budynku, które realizowane są na przestrzeni całego okresu eksploatacyjnego budynku. Każdy komponent - na przykład, fasady, okna, dach czy system HVAC - jest modernizowany lub wymieniany w optymalnym momencie po zakończeniu swojego okresu eksploatacyjnego. Za każdym razem gdy dany komponent jest remontowany, wybierana jest najlepsza dostępna technologia aby doprowadzić do osiągnięcia poziomu pasywnego efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna budynku jest czymś więcej niż sumą efektywności jego komponentów. Komponenty oddziałują na siebie i dlatego ważne jest, aby postrzegać budynek jako całość. Spójrzmy na poniższy przykład. Stare okna z wlotami powietrza w ramach okiennych zostają zastąpione nowoczesnymi, wysoce energooszczędnymi oknami, które nie posiadają żadnych wlotów powietrza. Świeże powietrze jest pobierane przez jednostkę odzysku ciepła, a system HVAC musi być odpowiednio zmodyfikowany do tego celu. To pokazuje, że zmiana jednego komponentu może mieć wpływ na działanie innych. Dlatego staranne planowanie jest konieczne w celu uniknięcia pomyłek.

Prowadzone na przestrzeni lat remonty realizowane w ramach programów komponentowych, dają poprawę efektywności energetycznej istniejącego budynku w sposób ekonomiczny i poziom budynku pasywnego zostaje osiągnięty. Jednocześnie, żywotność budynku zostaje przedłużona w sposób zrównoważony.

Źródło: Pekka Haikonen, Development Manager, Paroc Oy Ab, 11 marzec 2008.
Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie