Projektowanie budynku

Budynek pasywny jest szansą dla projektanta, ponieważ dowolnie można wybrać zarówno projekt, jak i materiały budowlane. Chociaż zorientowanie budynku w kierunku południowym przynosi korzyści energetyczne, doświadczenie dowodzi, że projekt jest także funkcjonalny przy budynkach skierowanych frontem ku północy. Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od kształtu budynku; najbardziej efektywne są proste budynki na rzucie kwadratu i w kształcie sześcianu.  
 

Przestrzeganie zapotrzebowania na chłodzenie w projekcie architektonicznym

Zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie z pasywnego ogrzewania słonecznego zależy od orientacji przestrzennej domu i okien. Zapotrzebowanie na chłodzenie wczesną wiosną może stanowić problem. Duże okna od strony południowej mogą być częścią projektu, ale wymagają one odpowiednich rozwiązań do kontrolowania temperatury wewnętrznej i zapobiegania przegrzewaniu. Balkony, szerokie gzymsy, okapy i okiennice/zasuwy umieszczone na zewnątrz domu są skutecznym środkiem walki z ciepłem promieniowania słonecznego w okresie letnim.

 

Skorupa budynku: Projektowanie wydajności cieplnej

Podczas projektowania budynku niskoenergetycznego lub pasywnego, należy wziąć pod uwagę wszystkie ze sobą powiązane aspekty budynku:
  • skorupa zewnętrzna budynku (ruch ciepła, powietrza i wilgoci)
  • systemy mechaniczne (HVAC)
  • mieszkańcy

Projekt cieplny skorupy

Zrozumienie zależności między tymi trzema czynnikami jest krytyczne dla udanego projektu. Na przykład, wyższa jakość izolacji oznacza, że dom wymagać będzie mniejszego systemu grzewczego, a bardziej szczelny dom wymaga zamontowania wentylacji mechanicznej.  

W projektowaniu wydajności cieplnej skorupy budynków, należy wziąć pod uwagę następujące trzy czynniki główne:  

  1. Współczynnik przenikania ciepła, włączając w to okna i drzwi  
  2. Szczelność konstrukcji przed przenikaniem powietrza
  3. Ochrona przed wiatrem aby nie dopuścić do przedostawania się zimnego powietrza

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie